Lazuri Enstitu

Lazuri do Lazepeşi Oxori
Ana Sayfa Laz Müziği

Laz Müziği

Laz Halk Şarkıları / Trağudapa

Trağudapa cenaze hariç her ortamda söylenebilen aşk, mizahi ve eğlence amacıyla ilgili konularda üretilen halk şarkıları için kullanılan genel bir adlandırmadır. Kelimenin aslı Otrağudu...

Laz Düğün Şarkıları/ Çanda Birapape

Geleneksel köy düğünleri günümüz salon düğünlerinden farklı ritüel ve uygulamalara sahne olur. Günümüzde geleneksel düğünler nostalji olarak yaşatılmakta ancak geleneksel birçok uygulama unutulmuştur. Düğünlerde...

Laz Ninnileri /Nani

Ninniler, beşik başında ya da çocuğu sallayarak uyutma esnasında üretilen halk şarkılarıdır. Ninniler tıpkı ağıtlar gibi sadece üretildikleri ortamlarda söylenirler. Ninniler, kültür taşıyıcısı olarak annelerin...

Laz Halk Dansları – Horonlar

İsmail Avcı Bucaklişi Doğu Karadeniz'de oynanan halk oyunlarına genel olarak Horon denilmektedir. Hora, Grek kökenli kelimedir ve Anadolu dillerine geçmiştir. Laz dilinde bu kelime “horon...

Laz İmece Şarkıları ve Karşılamalar

Günümüzde imeceyle yapılan işler azalsa da kısa bir zaman öncesine kadar köy hayatındaki birçok iş imeceler ile yapılırdı. İmeceler sadece bir iş ortamı değil...

Laz Yol Havası, Uzun Hava

Laz müziğinde uzun havalar ve yol havaları daha çok yayla yollarında icra edilir. Yaylalara bir süre öncesine kadar yaya olarak gidilirdi. Günümüzde motorlu taşıtların...

Laz Müziği

Geleneksel Laz Müziği hayatın içinde, ritüellerle birlikte sürdürülür. Çeşitliğini geleneğin birikiminden alır. Laz müziği temelde insan sesine dayanır ve birlikte söylemenin yaygın olduğu Lazca...

Laz Destanları

Lazcada destanlar, Laz müziği ve şiirinde önemli bir yere sahiptir. Bireysel (aşk, askerlik, gurbet, ayrılık, ölüm, yiğitlik gibi) konuları ya da olağanüstü doğa olaylarını...

Son Eklenenler