Lazca Akrabalık Terimleri

ṕaṕuli Baba ya da annenin babası.

nandidi Baba ya da annenin annesi.

nana Babanın karısı.

baba Annenin kocası.

cumadi Baba ya da annenin erkek kardeşi.

dadi Baba ya da annenin kız kardeşi.

cuma Erkek kardeş.

da Kız kardeş.

skiri Erkek evlat.

osuri Kız evlat.

monta Çocuğun çocuğu.

çili Erkeğin evlendiği kadın, karı, zevce.

komoci Kadının evlendiği erkek, koca.

eksalepe Dayı, teyze, amca, dayı çocukları, kuzen.

anipse Kardeşlerin çocukları, yeğen.

sica Ailenin kızıyla evlenen erkek, enişte, damat.

nusa Ailenin oğluyla evlenen kadın, gelin, yenge.

nusaqa Evlenerek gelen kadınların birbirlerine göre durumu.

sicaqa Evlenerek gelmiş erkeklerin birbirlerine göre durumları.

oxrasure Evin kızı.

oxraskiri Evin oğlu.

mtiri Kayın peder.

damtire Kayın valide.

nokterisa Kuma.

maťifone Evlenmiş kızın baba evi.

ṕroğoni Üvey evlat.

nanaoǯxe Üvey anne.

babaoǯxe Üvey baba.

Önceki Makaleler

arrow