Lazlar’da İmece Kültürü

İsmail Avcı Bucaklişi Lazona’da yaşam, doğaya karşı amansız bir mücadeleyi gerektirir. Aileler birçok durumda birbirleri ile karşılıksız ve koşulsuz dayanışma ve yardımlaşma içinde olurlar. Bu, yaşamın her alanını içine almakla…

Daha fazla

Laz Enstitüsü Tüzüğü

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı ve kuruluşu Derneğin adı Laz Enstitüsü Derneği’dir. Bu dernek aynı zamanda Laz Enstitüsü adıyla anılır. Ayrıca Laz institute ve Lazuri Enstitu adları…

Daha fazla

Laz Yerleşimleri

İsmail Avcı Bucaklişi Lazlar Güney Kafkasya’nın otokton halklarından biridir. Bu bölgenin coğrafi ve tarihsel uzantısı durumunda olan Karadeniz’in doğu ucunda yerleşiktirler. En eski yerleşim alanları Çoruh vadisi (Batum) ve civarıdır….

Daha fazla

Lazca Nasıl Bir Dildir?

Lazca, Güney Kafkas Dil Ailesi’nin üyesidir. Lazca ile birlikte Megrelce, Svanca ve Gürcüce bu dil ailesinin diğer üyeleridir. Lazca ve Megrelce, temel düzeyde karşılıklı anlaşma olanağı bulunan kardeş dillerdir. Lazca…

Daha fazla

Lazca Yok Olma Tehlikesi Altında

Lazca Türkiye’nin Kuzey doğusunda, Gürcistan sınırına yakın ilçelerde konuşulan bir Kafkas dilidir. Rize iline bağlı Pazar (Atina), Ardeşen, Çamlıhemşin ve Fındıklı (Vitze) ilçeleri ile, Artvin iline bağlı Hopa, Arhavi ve…

Daha fazla
arrow