Lazlar’da İmece Kültürü

İsmail Avcı Bucaklişi Lazona’da yaşam, doğaya karşı amansız bir mücadeleyi gerektirir. Aileler birçok durumda birbirleri ile karşılıksız ve koşulsuz dayanışma ve yardımlaşma içinde olurlar. Bu, yaşamın her alanını içine almakla…

Daha fazla

Laz Kültürü Üzerine

İsmail Avcı Bucaklişi Doğu Karadeniz, sahilden itibaren dik yamaçların yükseldiği ve çok sayıda akarsu tarafından bölünen vadilerden oluşan bir coğraf­yadır. Bu yüzdendir ki bölgede geniş tarım alanları bulunmamakta­dır. Evler dağınık,…

Daha fazla

Laz Enstitüsü Tüzüğü

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı ve kuruluşu Derneğin adı Laz Enstitüsü Derneği’dir. Bu dernek aynı zamanda Laz Enstitüsü adıyla anılır. Ayrıca Laz institute ve Lazuri Enstitu adları…

Daha fazla

Lazca Nasıl Bir Dildir?

Lazca, Güney Kafkas Dil Ailesi’nin üyesidir. Lazca ile birlikte Megrelce, Svanca ve Gürcüce bu dil ailesinin diğer üyeleridir. Lazca ve Megrelce, temel düzeyde karşılıklı anlaşma olanağı bulunan kardeş dillerdir. Lazca…

Daha fazla

Amaç – Mu minonan – Mu Bgorumt

Laz halkının dilini (Lazca ve Megrelce) ve bütün kültür öğelerini; tarihini, masallarını, destanlarını, edebiyatını, folklorunu, inançlarını ve değer yargılarını; coğrafya, etnografya ve arkeolojilerini; mimari anlayış ve uygulamalarını; gelenek ve göreneklerini;…

Daha fazla
arrow