Lazlar’da İmece Kültürü

İsmail Avcı Bucaklişi Lazona’da yaşam, doğaya karşı amansız bir mücadeleyi gerektirir. Aileler birçok durumda birbirleri ile karşılıksız ve koşulsuz dayanışma ve yardımlaşma içinde olurlar. Bu, yaşamın her alanını içine almakla…

Daha fazla

Laz Kültürü Üzerine

İsmail Avcı Bucaklişi Doğu Karadeniz, sahilden itibaren dik yamaçların yükseldiği ve çok sayıda akarsu tarafından bölünen vadilerden oluşan bir coğraf­yadır. Bu yüzdendir ki bölgede geniş tarım alanları bulunmamakta­dır. Evler dağınık,…

Daha fazla

Lazca Nasıl Bir Dildir?

Lazca, Güney Kafkas Dil Ailesi’nin üyesidir. Lazca ile birlikte Megrelce, Svanca ve Gürcüce bu dil ailesinin diğer üyeleridir. Lazca ve Megrelce, temel düzeyde karşılıklı anlaşma olanağı bulunan kardeş dillerdir. Lazca…

Daha fazla

Laz Halk Dansları – Horonlar

İsmail Avcı Bucaklişi Doğu Karadeniz’de oynanan halk oyunlarına genel olarak Horon denilmektedir. Hora, Grek kökenli kelimedir ve Anadolu dillerine geçmiştir.[1] Laz dilinde bu kelime “horon oynamak” anlamına gelen “oxoronu” fiili…

Daha fazla

Laz Yol Havası, Uzun Hava

Laz müziğinde uzun havalar ve yol havaları daha çok yayla yollarında icra edilir. Yaylalara bir süre öncesine kadar yaya olarak gidilirdi. Günümüzde motorlu taşıtların kullanılması ile yaylaya gitme durumu farklılaştığı…

Daha fazla

Laz Halk Şarkıları / Trağudapa

Trağudapa cenaze hariç her ortamda söylenebilen aşk, mizahi ve eğlence amacıyla ilgili konularda üretilen halk şarkıları için kullanılan genel bir adlandırmadır. Kelimenin aslı Otrağudu teriminden geliyor. Otrağudu, Arhavi ve Hopa’da…

Daha fazla
arrow