Laz Enstitüsü, esas olarak yok olma tehlikesi altında bulunan Lazcanın yaşatılması gayesi ile kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için araştırma ve eğitim çalışmaları yürütür. Resmi olarak kurulduğu 17 Mayıs 2013 tarihinden beri bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte, araştırma ve eğitim kuruluşları, akademik çevreler, ilgili stk’lar ve devlet kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır.
Laz Enstitüsü, “Lazcanın yaşatılmasını” değerli ve biricik bir amaç olarak görmektedir ve faaliyetlerini bu noktada yoğunlaştırmıştır.
Laz Enstitüsü’nün tüm bu faaliyetleri yönetim kurulunun bilgi ve onayı ile yapılır.
Tüzüğünde de belirtildiği üzere, yönetim kurulunun bilgi ve (yazılı) onayı olmadan, Enstitü adı kullanılarak yapılan iş ya da etkinlikler Laz Enstitüsü’nü hiçbir şekilde bağlamamakta, Enstitü bu tür etkinlikleri sahiplenmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yönetim Kurulu

15.05.2017