Amaç – Mu minonan – Mu Bgorumt

Laz halkının dilini (Lazca ve Megrelce) ve bütün kültür öğelerini; tarihini, masallarını, destanlarını, edebiyatını, folklorunu, inançlarını ve değer yargılarını; coğrafya, etnografya ve arkeolojilerini; mimari anlayış ve uygulamalarını; gelenek ve göreneklerini; el sanatlarını; geçim kaynaklarını ve üretim şekillerini; aile ve diğer sosyal yapılarını; tabiat ve çevre anlayışlarını ve bu konudaki davranış şekillerini; diğer halklarla ilişkilerini, etkileşimlerini, birlikte yaşama konusundaki bilinç ve pratiğini; insan ve hayvan hakları anlayışlarını; bilim ve teknoloji ile olan ilgilerini ve bunları kullanma alışkanlıklarını; her türlü tüketim anlayışlarını; eğitim, spor ve sanata olan yakınlıklarını; dünya gerçekleri ve çağdaşlık anlayışlarını; çevreyi ve tabiatı bozmama, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma konularına olan yaklaşımlarını; cemiyetin esasının kadın olduğu gerçeğine olan yakınlığını, kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara pozitif ayrımcılık bilincini; geleneksel Laz mutfağını; Laz imecelerini ve dayanışma alışkanlıklarını; Laz kültürü ile ilgili diğer bütün alanları incelemek, araştırmak ve tanıtmak bütün bunları geliştirmek için projeler üretmek ve bu projelerin uygulanması için çaba göstermek.