Çerkesçe Dil Haritası Hazırlama Teklif Çağrısı

ÇERKESÇE DİL HARİTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (HAZİRAN 2021)

 1. İŞİN  TANIMI  
 2. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Laz Enstitüsü arasında imzalanmış olan, İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin eş başvurucu olduğu 06 MAYIS 2020 tarih ve IPA/2020/414-772 sayılı “Network of Laz and Circassian Civil Societies/ Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı” projesi kapsamında ‘Çerkesçe dil haritası’ hazırlanacaktır.
 3. KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR
 4. Bu şartnamenin uygulanmasında;
 5. Teklifi Alan Kurum        : Laz Enstitüsü
 6. İstekli                          : Teklif veren, yüklenici / hizmet sunucusu
 7. Yüklenici                      : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli
 8. GENEL HÜKÜMLER
 9. Bu şartnameye konu olan aşağıdaki hizmetler Yüklenici tarafından sağlanacaktır:
 10. Teklif, kdv hariç tutularak verilecektir.
 11. Teklif, laz.enstitu@lazenstitu.com elektronik posta adresine imzalı ve kaşeli gönderilecektir.
 12. Hazırlanacak Lazca dil haritasının tüm hakları Kurum’a ait olacak, Yüklenici firmanın hiçbir tasarruf hakkı olmayacaktır.
 13. İş süresince Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği ile koordineli çalışılacak ve elde edilen veriler belli periyotlarda Enstitü ile paylaşaılacaktır.
 14. Dil haritası saha araştırması gerektirdiğinden sözleşmenin imzalanması ile ödenen meblağ karşılığı faturakesilecekve önden ödeme yapılacaktır. Ödemenin tamamı işin tamamlanıp teslim edilmesine müteakip fatura kesilecek ve tutarın geri kalan bölümü için ödeme yapılacaktır.
 15. Son teklif verme tarihi 15 Haziran 2021 mesai saati bitimidir.
 16. İŞİN MAHİYETİ
 17. Çerkesçe dil haritası, Türkiye’de Çerkesçenin konuşulduğu mahalle, köy ve kasabaları kapsayacaktır.
 18. Araştırma, esas olarak sahada gerçekleştirilecek ve masa başında yapılacak çalışmalarla desteklenecektir.
 19. Çerkesçe konuşulan yer bir köyün bir bölümü dahi olsa dil haritasına dahil edilecektir.
 20. Mümkün olan durumlarda, Çerkesçe konuşulan köydeki belli başlı yer adlarına (toponim), dere, dağ ve yaylalara da yer verilecektir.
 21. Saha araştırmasında, geçmişte Çerkesçe konuşulduğu bilinen yerler de haritaya dahil edilecektir.
 22. Çerkesçe dil haritası dijital ortama uygun bir formatta hazırlanacak ve teslim edilecektir.
 23. Dil haritasında yerleşim yerlerinin koordinat bilgilerine yer verilecektir.