Guri mogalu na mťǩuri buli eǯǩi. (Kızdın ise git yabani kirazı sök):

Yapacak bir şey kalmadı anlamındadır.

Coğorik onʒoru moiğu. (Köpek elek getirdi.):

Dünyanın çivisi çıktı anlamındadır.

Çala patxums. (Saman silkeliyor.):

Çok konuşup az işin yapan, boşa kürek çekenler için söylenir.

Çeçme ǯalenǩale gololva. (Tuvaletin aşağısından geçmek.):

Ergenliğe girmenler için söylenir.

Eyluği ṕocas celubğun, moyselasi naxven. (İyilik kucağındadır, kalkınca dökülür.):

Nankör insanlar için söylenir.

Çxomişi ǩudeli conǩoy. (Balığın kuyruğuna tutunuyor):

Henüz çok genç olanlar için söylenir.

Dirǩu sťeri. (Böbrek gibi.):

Çok kilolu kadınlar için söylenir.

Dulyas konoksinudo naşǩu. (İşe osurup bıraktı):

İşe başlayıp bırakan tembeller için söylenir.

Karmaťe ǩola sťeri goxťi. (Değirmen anahtarı gibi dolan.):

Bedduadır. Bir kızın çok evlenip boşanması için denir.

Guri eşǩučordu. (Kalbi koptu):

Çok korkan biri için söylenir.

Ti şǩimis ar mťa va mdzgudu do pucik-ti va mcu. (Başımda bir ot bitmedi de inek de otlamadı.):

Başına çok şey gelenler için söylenir.

Nosi şuǩa varen ki megiťaxa mekça. (Akıl salatalık değil ki kırayım):

Aklını kullanamayan kişiler için söylenir.

Ar gzaşi ǩoçi. (Bir yolun adamı.):

Akılsız adamlar için kullanılır.

Kerki merçu. (Ağaç kabuğu sermek):

Saman altından su yürütmek, aldatmak.