Çerkesçe Sözlük Hazırlanması Teklif Çağrısı

ÇERKESÇE SÖZLÜK HAZIRLANMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (HAZİRAN 2021)

 1. İŞİN  TANIMI  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Laz Enstitüsü arasında imzalanmış olan, İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin eş başvurucu olduğu 06 MAYIS 2020 tarih ve IPA/2020/414-772 sayılı “Network of Laz and Circassian Civil Societies/ Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı” projesi kapsamında Çerkesçe sözlük hazırlanacaktır.

 • KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR

Bu şartnamenin uygulanmasında;

Teklifi Alan Kurum       : Laz Enstitüsü                         

İstekli                         : Teklifi veren kurum

Yüklenici                     : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli   

 • GENEL HÜKÜMLER

Bu şartnameye konu olan aşağıdaki hizmetler Yüklenici tarafından sağlanacaktır:

 1. Teklif, KDV hariç tutularak verilecektir.
 2. Teklif, laz.enstitu@lazenstitu.com elektronik posta adresine imzalı ve kaşeli gönderilecektir.
 3. Hazırlanacak sözlüğün tüm hakları Kurum’a ait olacaktır.
 4. Yüklenici firmanın hazırlanacak sözlükte hiçbir tasarruf hakkı olmayacaktır.
 5. Sözlüğün tamamlanma süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra bir (1) yıldır.
 6. Ödemenin ilk bölümü sözleşmenin imzalanmasından sonra, tamamı ise Çerkesçe Sözlüğün teslim edilmesinden sonra yapılacaktır.
 7. Teklifler en geç 15 Haziran 2021 mesai saati bitimine kadar gönderilmelidir.
 • İŞİN MAHİYETİ
 • Sözlük, Çerkesçe-Türkçe, Türkçe-Çerkesçe ve İngilizce-Çerkesçe olarak hazırlanacaktır.
 • Sözlükte B2 dil seviyesine göre belirlenmiş 4000 civarında maddebaşı sözcük yer alacaktır.
 • Sözlük, online sesli sözlük formatına uygun şekilde hazırlanacaktır. (Sözcükler tabloda sütun ve satırlara ayrılmış olarak yer alacaktır).

03 HAZİRAN 2021