Lazca Dil Haritası Hazırlama Teklif Çağrısı

LAZCA DİL HARİTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (HAZİRAN 2021)

İŞİN  TANIMI  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Laz Enstitüsü arasında imzalanmış olan, İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin eş başvurucu olduğu 06 MAYIS 2020 tarih ve IPA/2020/414-772 sayılı “Network of Laz and Circassian Civil Societies/ Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı” projesi kapsamında ‘Lazca dil haritası’ hazırlanacaktır.

KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR

Bu şartnamenin uygulanmasında;

Teklifi Alan Kurum                : Laz Enstitüsü

İstekli                                  : Teklif veren, yüklenici / hizmet sunucusu

Yüklenici                             : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli   

 • GENEL HÜKÜMLER
 • Bu şartnameye konu olan aşağıdaki hizmetler Yüklenici tarafından sağlanacaktır:
 • Teklif, kdv hariç tutularak verilecektir.
 • Teklif, laz.enstitu@lazenstitu.com elektronik posta adresine imzalı ve kaşeli gönderilecektir.
 • Hazırlanacak Lazca dil haritasının tüm hakları Kurum’a ait olacak, Yüklenici firmanın hiçbir tasarruf hakkı olmayacaktır.
 • Dil haritası saha araştırması gerektirdiğinden sözleşmenin imzalanması ile ödenen meblağ karşılığı fatura kesilecek ve önden ödeme yapılacaktır. Ödemenin tamamı işin tamamlanıp teslim edilmesine müteakip fatura kesilecek ve tutarın geri kalan bölümü için ödeme yapılacaktır.
 • İş süresince Laz Enstitüsü ile koordineli çalışılacak ve elde edilen veriler belli periyotlarda Enstitü ile paylaşaılacaktır.
 • İşin son teslim tarihi sözleşmenin imzalanmasından itibaren bir (1) yıldır.
 • Son teklif verme tarihi 15 Haziran 2021 mesai saati bitimidir.
 • İŞİN MAHİYETİ
 • Lazca dil haritası, Türkiye’de Lazcanın konuşulduğu mahalle, köy ve kasabaları kapsayacaktır.
 • Lazca dil haritası dijital ortama uygun bir formatta hazırlanacak ve teslim edilecektir.
 • Araştırma, esas olarak sahada gerçekleştirilecek ve masa başında yapılacak çalışmalarla desteklenecektir.
 • Lazca konuşulan yer bir köyün bir bölümü dahi olsa dil haritasına dahil edilecektir.
 • Mümkün olan durumlarda, Lazca konuşulan köydeki belli başlı yer adlarına (toponim), dere, dağ ve yaylalara da yer verilecektir.
 • Saha araştırmasında, geçmişte Lazca konuşulduğu bilinen ya da adı Lazca olan yerler de haritaya dahil edilecektir.
 • Dil haritasında yerleşim yerlerinin koordinat bilgilerine yer verilecektir.