Lazona güzel bir yer. Lazona mskva sva ren.

Lazonada en güzel yaylalar hangileridir? Lazonas eni mskva golape namtepe ren?/ nani ren?

Ayder yaylasına nasıl gidebilirim? Ayderi golaşa mučo mendemalen?

Bu yolun sonu Düzköy’e gider. Ham gzaşi çodina Çxalazenişa ulun/gamulun.

Yaylalarda kalabileceğim yerler var mı? Golapes na domadgitinasen oxorepe/svalepe ren-i?

Bu hotelde kalabilirsin. Ham otelis kodogadginen/dogagutinen.

Mençuna Şelalesi biraz yukarıdadır. Mençuna Geçaçxaloni ar mʒika jile ren.

Mıhlama yiyebileceğimiz bir yer var mı? Muxlama na mačǩomanen ar soti/sva ren-i?

Bu derelerin suları azaldı. Ham ğalepeşi ǯǩari mʒika geskuru/geǩordu.

Timisvati’ye nasıl çıkabilirim?  Timisvatişe mučo eşemalen/eşǩemalen?

Lazca öğrenmek istiyorum. Lazuri oguru minon.

Bana Lazca kelimeler öğretir misin? Ma Lazuri tkvalape domogurare-i /dogagurapasen-i?

Bu taş köprüler, Lazlara aittir. Ham kvaş xincepe Lazepeşi ren.

Denize açılmak istiyorum. Zuğaşe amaxtimu minon.

Lazona’da sürekli yağmur yağar mı? Lazonas ṕanda/iyya mčima mčims-i /mčvims-i?

İlerideki dükkândan şemsiye alabilirsiniz.Oğuneni dukanişen şemsiye gaindrenan.

Gene yağmur başladı. Xolo mčima kogyočǩu.

Çocuklar viya[1] iniyorlar. Berepek viya ikoman/gyulunan.

Deniz büyüdü.  Zuğa dirdu.

Otobüsle Batuma gidebilir miyim? Otobusite Batumişe malenan-i?

Batum buradan ne kadar uzakta? Batumi hakolen naǩo mendra ren?

Gürcistan’a pasaporʒuz geçebilirsin.Okorturaşaupasaportekogologalen.


[1]Laz gençlerinin dalgaların üzerinde kıyıya doğru yüzmeleri.