Trağudapa cenaze hariç her ortamda söylenebilen aşk, mizahi ve eğlence amacıyla ilgili konularda üretilen halk şarkıları için kullanılan genel bir adlandırmadır. Kelimenin aslı Otrağudu teriminden geliyor. Otrağudu, Arhavi ve Hopa’da şarkı söyleme terimi için kullanılan Obiru kelimesinin yanında batı Lazona’da şarkı söyleme anlamında kullanılıyor. (Avcı, 2018:306).

Trağudapa daha çok hızlı tempolarda, bazen de ağır tempolarda söylenen, farklı bağlamlarda inşa edilen yapılardaki halk şarkılarıdır.

Trağudapa imecede, düğün ritüellerinde, yaylalarda, horonlarda söylenebilen o ortamlarla ilgili üretilen ya da direkt o ortamla ilgilisi olmayan bir konu üzerinde de söylenebilir.

Atma kovalama olarak söylenen ve kalıplaşmış olarak tekrar edilen şarkıları da Trağudapa başlığı altında inceleyebiliriz. Atma kovalamalar yapısı gereği o an gelişen doğaçlama sözlerle yapılan birlikte söylenen halk şarkılarıdır. Eğer atma kovalamalar aynı sözlerle başka ortamlarda tekrar edilmeye başlandıysa doğaçlama söylenmediği için trağudapa halini alır.

Geleneksel ortamlarda söylenen halk şarkıları trağudapa olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgilerden hareketle, günümüzde horonlarda atma kovalama şeklinde söylenen kalıplaşmış halk şarkılarının da trağudapa olarak ele alınması gerektiğini söylemek mümkündür.

*Bu bilgiler Onur Kahveci’nin yayımlanmamış “Laz Müziği:Yerel Pratikler, Piyasa ve Yeniden İnşa” adlı çalışmasından alınmıştır.