Osman Şafak Buyuklişi

Bütün çocuklar gibi Laz çocuklarıda çocukluğunda çeşitli oyunlar çıkarmış ve çocukluklarında onlarla oynamışlar. Benim çocukluğumda bende böyle oyunlarla büyüdüm. Bu oyunlardan biri olupta şimdi çok oynanmıyan çelik çomak oyununu anlatacağım. Çelik çomak oynamak için çoğunlukla düz, bitkisiz, ağaç olmayan terler seçilir.

Yerin genişliği çok önemli değildir, uzun olması yeterli olur. Çelik çomak en az iki kişi ile oynanır, ondan başka ne kadar insan olsada oyuna katılabilir. Çelik çomak oyunu için iki sopa kullanılır. Biri dört karış, diğeri de birbuçuk karış uzunluğunda olur. Uzun supanın bir ucunun iki tarafıda yontulmuştur. Kısa sopanın iki ucuda yontulmuş ve sivri uçları kimsenin bir tarafına batmasın diye yuvarlaklaştırılmış olur.

İlk oyuna başlıyacak oyuncu toprağa yapılan küçük çukurun üzerine kısa sopayı koyar, sonra uzun sopayı eline alır, onun yontulmuş ucunu çukura sokar. Çukura konmuş olan Kısa sopa fırlatıldığında kimse kapamazsa, o zaman sopanın düştüğü yere gider ve orada oyuncu uzun sopanın yontulmuş ucunu kısa sopanın altına sokar ve kısa sopayı yukarı doğru sektirir. Sektirilen kısa sopa yere düşene kadar uzun sopayla sektirmeye devam edilirken saymayada başlanır. Kısa sopa kaç defa sektrilirse o kadar sayı alınır. Birde, burada sopa sektirilirken rakip oyuncuya kaptırmayacak, o zaman hakkı yine yanar.

Sonra kısa sopa ne kadar sektirilirse sektirilir ve sonunda hızla vurulup yine daha uzağa fırlatılır. En sonunda kısa sopa yere düşer. Düşene kadar kaç kere sektirilmişse o kadar sayısı olur. Bir adım içinO kadar sayı ekler, hesap edip sayarak başlama yerine kadar adımlar. Böylelikle sonunda kim daha çok sayı yapabilirse o, ya da onlar rakiplerini yenerler.

Çelik çomak oyunu sekiden çok oynanırdı, şimdi başka çok oyunlar çıktığı için kimse oynamıyor. Ben oynayabilecek yer bulduğumda orada öğrettiğim çocuklarımla ve arkadaşlarımla yine oynuyoruz. Bu oyunlar kimseye öğretilmezse zaman geldiğinde unutulacak, Laz dili ve kültürü gibi.