Ninniler, beşik başında ya da çocuğu sallayarak uyutma esnasında üretilen halk şarkılarıdır. Ninniler tıpkı ağıtlar gibi sadece üretildikleri ortamlarda söylenirler.

Ninniler, kültür taşıyıcısı olarak annelerin bebekleriyle kurduğu iletişimin bir ürünü olarak karşımıza çıkar.  Bebekleri uyuturken anneleri tarafından söylenen ninniler sözlü kültürün en önemli repertuarlarındandır. Ninniler anadilin öğretimindeki rolüyle de kültür unsurları arasında önemli bir yere sahiptir.

Ninnilerin konuları; çocuğa duyulan sevgi, annenin kendi yaşamı ve acıları, çocuğu yaşama hazırlama gibi temel başlıklarda toplanabilir. Annesi dış mekanda çalışmaya giden çocuğa genellikle evdeki büyükler baktığı için ninniler bazen büyükanneler tarafından da söylenebilir.

Lazcada ninni kelimesinin karşılığı “nani” olarak ifade edilir. Neredeyse tüm Laz ninnilerinde “nani” kelimesi kullanılır.