Akraba Eksale

Hısım Mzaxali

Anne Nana

Baba Baba

Teyze Mbula

Hala Dadi

Kız kardeş Da

Abla Didi-da

Erkek kardeş Cuma

Ağabey Didi-cuma

Amca Cumadi

Dayı Cumadi

Yenge Nusadi

Yeğen Animse

Babaanne Nandidi/Didinana/Bedi

Anneanne Nandidi/Didinana

Dede Ṕaṕu/Ṕaṕuli

Kaynana Damtire

Kayınpeder Mtiri

Kuzen Eksale

Baldız Oxraskure

Kayınço Oxaskiri/Oxraskiri

Bacanak Sicava

Elti Nusava

Gelin Nusa

EnişteSica

Nişanlı erkek Noğame

Nişanlı kız Noğamisa

Evli erkek Komoli

Evli kadın Çili

Dul Şira

Üvey evlat Ṕroğoni

Üvey anne Nana oʒxe/ Nanaşanťişi

Üvey baba Baba oʒxe/ Baba şanťişi

Kuma Nokterisa

ÖRNEK EVULİ/STERİ        

Bu kadın annemdir. Ham oxorca nana çkimi ren.

Barva, benim ağabeyimdir. Barva, didi-cuma çkimi ren.

Biz, Şana ile kuzeniz. Çku, Şana ǩala eksalepe voret.

Enişte, eve girdi. Sica, oxorişe kamaxtu.