Lazca Atasözleri

Didi Notkvamepe – Ata sözleri

 • Mundi var gağvaraşa çxombi var iḉopen. Taşın altına elini sokmadan, işin içine girmeden başarı sağlanamaz.
 • Ťuťucik ťuťuci eliğams. Isırgan otundan ısırgan otu türer.
 • Avlaşi xoci ṕanda xociǩa. Avludaki öküz her zaman tosun (görülür). Sahip olunan şeyin değerini bilmemeyi ifade eder.
 • Bere var ibgaraşa buži var meluduman. Çocuk ağlamadan ağzına meme vermezler.
 • Nana do baba bere şeni, bere ti muşi şeni. Ana baba evlat için evlat kendi başı için.
 • Bergi mḉǩadu dişkaşi bergite dixfen. kazma ustası ağaçtan kazma ile gömülür. terzi söküğünü dikmez.
 • Ar bigate mtel puci var içven. Her inek aynı değnekle güdülmez. Herkese anladığı üsluptan cevap vermek gerekir.
 • Boçis arka-muşi endoli var ayen. Koça kendi boynuzu engel olmaz.
 • Bozo doxuneri, ncumu dobğeri. Kızın baba evinde uzun süre kalmışı, tuzun yere dökülmüşü (makbuldur).
 • Babaşi ǩulis doxunute var cidaşǩen. Babadan kalan iskemlede oturmaktan rahaƷız olunmaz.
 • Coğorik ili ipxors ili žgums. Köpek kemik yer kemik sıçar.
 • Coğori olalu şeni ren, biga ovalu şeni ren. Köpek havlamak için, çubuk sallamak içindir. İnsanların içinde gereksiz ve boş konuşanlar olabilir; ama bu konuşmaların can sıkmaması için de gerekli tedbir alınmalıdır.
 • Cuma ǩai rťuǩo, Ğormotis uonťasťun. Kardeş iyi olsa Tanrı’nın da (kardeşi) olurdu.
 • Cundinis çxindi va oḉirs. Öpmek için burun gerekmez.
 • Çkinerişi dulya çkineriz açkinen. Bilmişin işinden ancak bilmiş anlar.
 • Çoxa va eḉopaşa xai mo izumom. Çuhayı almadan apış aranı ölçme! Dereyi görmeden paçaları sıvama.
 • Acaralik dağiǩele iǯǩen, Lazik mzoğaǩele. Acaralı dağ tarafına, Laz deniz tarafına bakar.
 • Ar ǩazuğiten ğoberi var ixvenen. Bir kazıkla çit yapılmaz.
 • Başkaşi bergiten qona var ixaçken. Başkasının kazması ile tarla kazılmaz.
 • Başkaşi neǩnas na-noǩanǩa, skani neǩnasti noǩanǩepan. Başkasının kapısını çalarsan senin de kapını çalarlar.