a)Zaman Kavramları Oraşi Meʒadupe

Dün Ğoma

Dünden önceki gün Pişindğa/Oğuneşi ndğa

Bugün  Handğa

Yarın Čume/Čumanişe

Yarından sonraki gün Gendğani/Cendğani

Öbürkü gün Meǯgendğani

Gece Seri

Akşam Lumci/Limci

Öyle Ondğe/Yema

Sabah Čumanişi/Čumen

Saniye  Saniye

Dakika Daǩiǩe/Ťeǩiǩe

Saat Saaťi/Saeťi

Gün Dğa

Hafta Doloni

Ay Tuta

Yıl Ǯana

Bu yıl Hanǯo/Ǯo                      

Geçen yıl Goǯo

Gelecek yıl Geǯana     

b)Günler Ndğalepe

Pazartesi Tutaçxa

Salı İǩinaçxa

Çarşamba Cumaçxa

Perşembe Çaçxa

Cuma Obişxa/Ṕaraske

Cumartesi Şurişxa/Saṕaťoni

Pazar Mjaçxa

c)Aylar Tutape

Ocak Ǯanağani/ Tuta-ǯanağani

Şubat Gyucuği/Ǩundura/ Tuta- mǩule

Mart Marťi

Nisan Aṕrili

Mayıs Maisi/ Tuta-pukrinoba

Haziran Mbuloba/Tuta-mbuloba

Temmuz Kʒala/Čuruği/Tuta-kʒala

Ağustos Mariaşina/ Tuta-Mariaşina

Eylül Çxalva/Tuta-Stvelora

Ekim Gimua/Tuta-Guma

Kasım Ǯilva/Tuta-Stveli

Aralık Xrisťona/ Tuta-Xristana

d)Mevsimler Drope

İlkbahar Purkinora

Yaz Mončinora/Mçxvapora

Sonbahar Stveli/Stvelora

Kış İnuva/İnora

ÖRNEK EVULİ/STERİ

Ben en çok Ağustosu seviyorum. Ma eni dido Tuta/Mariaşinas ṕorom.

Bir haftada yedi gün var. Ar dolonis şkit dğa ren.

İlkbaharda çiçekler olur. Purkinoras pukurepe iven.

Aralık ayı soğuktur. Tuta/Xrisťona ini iven.