Lazca hayvan isimleri

Kedi Ǩaťu

Köpek Lači/ Langoni /Coğori

At Ʒxeni

Eşşek Girini/Guruni

Atmaca Sifťeri/ Daduliǯi

Tavuk Korme/Kotume

Horoz Mamuli

İnek Puci

Koyun Mçxuri

Kuzu Ťiǩani

Keçi Şoroni/Txa

Öküz Xoci

Dana Geni

Dişi buzağı Mozari

Civciv Čučuli/ Ǯiṕili

Kuş Ǩinçi/Qvinçi

Fare Mtui/ Mtugi

Karga Ǩvari

Bıldırcın Orťiči/Oťriǩe

Aslan Lomi

Yılan Ǯiǯila

Domuz Ğeci

DoğanKuri

Balık Mçxomi/Çxombi

Yunus Delpina

Karınca Dunču/Dumčǩu

Böcek Bobola/ Bobomčva

Örümcek Bombula

Solucan Ǯiǯi

Sarıasma Malağure

Üveyik Kurdzuli

Çulluk  Mťǩaşkotume

Çavuşkuşu  Golamamuli

Balıkçıl    Ťriǩi mamjvabule

Yusufçuk  Ǩarǩalamťaxu

Karatavuk Mzesku