Bir odaya ihtiyacım var. Ar oda miǩors/domačirs.

Tek yataklı bir oda istiyorum. Ar oncironi/dorçeli ar oda minon.

Çifť kişilik bir oda istiyorum. Jur ǩoçi şeni oda minon.

Boş odanız var mı? Upşu oda giğunan-i?

Güneş alan odalarınızdan birini tutacağım. Mjorak na geçams odapeşi ari voǩaçare.

Kimliklerinizi görebilir miyim? Minobape tkvani,komaǯǩomilen-i?

Çocuğumuz için beşik istiyoruz. Bere çkuni şeni onǯeli minonan.

Yüzme havuzu kullanılıyor mu? Omçviruş xavuzi ixmarinen-i?

Otelin restorandı var mı? Otelis resťoranťi koren-i?

Denizi görebileceğimiz bir oda istiyoruz. Zuğas na maǯǩomilanoren/gemaǯomilenan oda minonan.

Kaç gün kalacaksınız? Naǩo dğa dodgitaten/dogutaten?

Üç gün kalmayı düşünüyoruz. Sum dğa dodgitinu/dogutinu biozmont.

Bagajlarınızı, çalışanlar odanıza çıkaracak. Valizepe tkvani madulyalepek odaşe tkvanişe eiğanoren.

Otele hayvan sokabilir miyim?  Otelişe skindina amamayonen-i?

Odanızı ne zaman boşaltırsınız? Oda tkvani mundesmebargaten/goǩalaten?

Otelden ayrılmak istiyorum. Otelişen gamaxtimu minon.

Otelimizden memnun kaldınız mı? Oteli çkuni komoǩǯondes-i?

Bir daha otelinizde kalmayacağım. Arçkva oteli tkvanis var dobdgitare.