Saatiniz var mı? Saeťi giğunan-i?

Saat kaç? Saeťi naǩu ren?

Saat on. Saeťi vit ren.

Saat beş buçuk. Saeťi xut do gverdi ren.

Saat dördü çeyrek geçiyor. Saeťi otxos viťoxut golulun.

Saat üçmü? Saeťi sum ren-i?

Dört saat mi geçti? Otxo saeťi golilu-i?

Saat dokuza yirmi var. Saeťiçxoroşe eçi doskidu.

Saat bir buçuk. Saeťi ar do gveri ren.

Saatin kaç olduğunu bilen var mı? Saeťi naǩu ivu, na uçkin miti ren-i?

Otobüz iki saat sonra kalkacak. Otopusi jur saeťi şǩule eiselasen.

Saat üçde kalkacak. Saeťi sumis eiselasen.

İkiye beş kala kalkacak. Juris xut doskidaşa eiselasen.

Üçe on geçe kalkacak. Sumis xut golulurťaşa eiselasen.

Araba kaç saat sonra gelecek? Araba naǩu saeťi şǩule moxtasen?

Araba kaç saate gelecek? Araba naǩo saeťişa moxtasen.

Yarım saat sonra gelecek. Gverdi saeťi şǩule moxtasen.

Yarım saete gelecek. Gverdi saeťişi moxtasen.

Gece üçte burada olacak. Seri sumis hak ivasen.

Sabah üç buçukta gelecekmiş. Čumani sum do gverdis moxťasendoren.