Pencere bozuk! Otanale okoxveri ren!

Lavabodan su akıyor! Lavaboşen ǯǩari dibenn!

Çok ses yapıyorsunuz! Dido sersi ikomt!

Müziğin sesini kısar mısın! Muziğiş sersi nımʒikan-i!

Yemeğin içinde saç var! Gyariş doloxe toma ren!

Bu yemek pişmemiş! Haya gyari var igibudoren!

Sıcak su akmıyor! Ťuʒa ʒǩari var diben!

Paramın üstünü vermedin! Para çkimişi jin var momçi!

Sinyal vermedin! Sinyali var meçi!

Bu ekmek bayat! Ham kovali bayati ren.

Çok hızlı sürüyorsunuz! Dido zori ixmart!

Fatura kesmemişsiniz! Fatura var meǩvatitdoren!

Burada sigara neden içiyorsun! Hak dzigara muşeni şum!