Yemek tuzsuz olmuş! Očǩomale uncumeli divudoren!

Çok tatlı! Dido loʒa/loya!

Tuzu verir misin? Cumu megaçasen-i?

Ekmek bitmiş! Kovali/Gyari diçodu!

Çok susadım! Dido ǯǩari maominu /mambinu!

Açlıktan ölüyorum! Mşkorinate bğurur!

Haydi herkes sofraya! Hayde iri-xolo magidaşe!

Sofra kuruldu mu? Magida kodidgu-i?

Sofrayı annem kaldırdı. Nana çkimik magida moselu.

Ne zaman yemeye başlıyoruz? Mundes očǩomus gevočǩaten?

Bir dilim ekmek uzatır mısın? Ar degi gyari momçare-i?

Ne yiyorsunuz? Mu ipxort /imxort?

Çok lezetli yemekler! Dido nostoneri očǩomalepe!

Biraz daha alabilir miyim? Ar mʒika/čuťa daha megaçenan-i /emačopinen-i?

Bu kadar yeter, teşekkür ederim. Haǩu mibağun, mardi.

Karnım şişti! Korba domabaru!

Afiyet olsun! Gapelan/Megaǩnas!

Yarasın! Megaǩaras/Gapelan!