Sağ Mardzgvani

Sol Ǩvazali

Ön Ǯoxole/oğune

Arka Ǩaṕula

Orta oşǩenda

Merkez Guri

Kenar Dga/Ǩela

Köşe Ğoci

KarşıMele

BeriMole

Kuzey Oineti

Güney Omjoreti

Batı Gyulva

Doğu Yulva

Kuzeybatı Oinetişgyulva

Kuzeydoğu Oinetişyulva

Güneybatı Omjoretişgyulva

Güneydoğu Omjoretişyulva