Temmuz 2020 yılında AB Türkiye Delegasyonu mali desteğiyle başlayan “Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağları Projesi” kapsamında, Türkiye’deki tehlike altındaki diller ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmayı ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri arasında ağ oluşturmayı amaçlayan faaliyetler yürütüyoruz. Bu güne kadar, tehlike altındaki dilleri güçlendirmek ve farkındalık yaratmak hedefiyle ağlar kurduk, ortak çağrılar yaptık ve videolar yayınladık. Projenin faaliyetleri arasında, tehlike altındaki dilleri tanıtma ve yaşamalarına destek olma amacıyla bir seri seminer ve eğitim düzenlemek olacak.

Bu proje kapsamında, üç sene boyunca düzenlenecek eğitimlerin ilki çevrimiçi olarak “Tehlike Altındaki Diller için Dijital Aktivizm Eğitimi” başlığı altında 13-14 ve 20 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Dünyadan ve Türkiye’den farklı uzmanların eğitmen olarak katılacağı bu program boyunca, dünyadan ve Türkiye’den örnekler ile tehlike altındaki diller konusunda dijital aktivizm yapmak için ihtiyacımız olan bilgiler paylaşılacak.

Tehlike Altındaki Diller için Dijital Aktivizm Eğitimi sırasında kapsanacak konular şunlar olacaktır; Tehlike altındaki diller için dijitalleşme bir fırsat mı?, Geçmişten bugüne dil aktivizmi, Tehlike altındaki diller, dil arşivleri ve dil canlandırma: potansiyel ve güncel kullanımlar ve dijitalin teknolojilerin rolü, Dijital dil aktivizmi: dillerin dijital varlığını geliştirmede sosyal ağların etkin kullanımı, Yerel diller için taban hareketi (grassroots) dijital dil aktivizmi: Güney Amerika’dan örnekler, Wikipedia aktivizmi, Görsel tarih yazımı, video içerik üretim ve uygulamaları.

Eğitimin sonunda, katılımcılarla deneyim paylaşımı ve genel değerlendirme yapılacak ve tehlike altındaki diller için dijital aktivizmi yapmak isteyen kişiler ile birlikteliğimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.

Başvuru linki: https://forms.gle/q3AtwLDHNfNr6aex9