Laz Enstitüsü tarafından, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun mali desteği ile yürütülen Yaşayan Lazca projesi kapsamında Lazcanın güncel durumunun tespit edilmesi amacıyla bir rapor hazırlandı.

Rapor 50 kişi ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve 600 kişi ile yapılan yüz yüze anketlerden elde edilen verilere dayanılarak İngilizce olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Haznedar tarafından yazıldı ve Türkçeye çevrildi.

TÜRKİYE’DE LAZCANIN MEVCUT DURUMU – 2018 başlığı ile yayınlanan raporun pdf dosyası ektedir.

Tehlike altında bir dil olan Lazcanın yaşaması için bilimsel alt yapı oluşturması ve benzer durumdaki diller için örnek teşkil etmesi dileği ile raporumuzu paylaşıyoruz.

Ekteki dosyayı indirmek için tıklayın