Uçak ile Trabzona gideceğim. Uçağite Ťraṕuzanişe vidare.

Uçaktan korkuyorum, hiç binmedim. Uçağişen maşkurinen, çkar var gemixunun.

Rötar var mı? Rotari ren-i?

Bir saat sonra kapıda olmalısın. Ar saeťi şkule neǩnas ivi/ovapu mogiğams.

Kaç kilo bagaj alabilirim? Naǩu kilo bagaji mağen?

15 kg’a kadar bagaj alabilirsin. Viťoxut kilo bagaji gağen.

Ankara aktarmalı uçacağız. Ankaraşe elvakteri gebutxaten.

Bir sonraki uçuş ne zaman? Ar oǩuleni oputxu mundez ren?

Uçak buraya ne zaman iner? Uçaği hak mundez gexťasen?

Lütfen kemerlerinizi bağlayın! Mu iven, orťapupe tkvani koginǩorit.

Kemer ışıkları sönene kadar kalkmayın! Kemerepeşi tepe meskuruťaşa mot eiselt! /Orťapuş kyonape mesxroskaşa mot moiselert!

Bagajım kayboldu. Valizi çkimi gondunu.

Uçağa biniş kapınız değişti. Uçağişe gexeunuş neǩna dikturu/goinkturu.

Tüm uçuşlar iptal edildi. Mteli oputxepe keizdu/oǩixu.

Biniş kartınızı görebilir miyim? Gexunuşi ǩarťi tkvaniskomaǯǩomilen-i / maǯomilasen-i?