Gönüllü Ol

Gönüllü ol

Xelak’oba!
Laz Kültürü ve Lazca için bir şeyler yapmak ister misin?
Lazca bilmen şart değil!
Sosyal medyalarımız için içerik ekibimize katılabilir, var olan projelerimize ortak olabilir, gelecekte planladığımız projeler için aradığımız ruh sen olabilirsin!
Aşağıdaki gönüllülük formunu doldurarak bize nasıl destek olabileceğine bir bakalım.
Sen yoksan Lazca bir eksik.

Hello there!
Would you like to contribute to Laz culture and language? You can join our social media content team, become a partner in our current projects, and be the driving force behind our future plans! Let's see how you can support us by filling out the form for volunteering below.
Don't forget: If you are not there, Lazca is missing a person.

* Gerekli


Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Derneğe iletmiş olduğum veya Derneğin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Vakfın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.
İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.