Bibliyografi

 1. ABADOĞLU, Ender: “Megreller”, Çev. Ender Abadoğlu, MJORA Lazepeşi Nena, Sayı 1, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, Şubat 2000

 2. AKAR, Rıdvan: “Bir Resmi Metinden Planlı Türkleştirme Dönemi”, Birikim Dergisi, Sayı 110, S. 68, İstanbul, Haziran 1998.

 3. AKMAN, Haşım: “Laz Enstitüsü Kuruluyor”, Aktuel Dergisi, Sayı 66, İstanbul, 1992.

  AKSAMAZ, İ. Ali.: “Kafkasya Kültür Kökenli Bir Topluluk: Lazlar”, Birikim Dergisi, Sayı 71-72, İletişim Yayınları, İstanbul, Mart-Nisan 1995.

 4. ALLEN, W. E. D.: “Eski Lazistan”, Çev. Ali İhsan Aksamaz, Tarih ve Toplum dergisi, c. 24, sayı 143, İletişim yayınları, İstanbul, Kasım 1995, s. 48-52

 5. ANDREWS, P. Alford: Türkiye’de Etnik Gruplar, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, ANT/ Tümzamanlar Yayıncılık, İstanbul, Aralık 1992.

 6. ASATİANİ, İrini: “Lazlar”, Gürcüceden Çev. Hacer Özkan, Çveneburi, Sayı 31, S. 23, İstanbul 1999

 7. ASCHERSON, Neal, Karadeniz, Çev. Kudret Emiroğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Mayıs 2000.

 8. AVCI, Yılmaz, “Türkçeyi Nasıl Öğrendik” Yeni Kafkasya Gazetesi, 3. s. 5, İstanbul, Şubat 2002

 9. BAYKARA, Tuncer: Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş, C: I, Ankara 1988, s. 125-126.

  BELLÉR-HANN, İldikó: D. Karadeniz’de Efsane, Tarih ve Kültür, Çev. Ali İhsan Aksamaz, Tarih ve Kültür, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 1999.

 10. BENNINGHAUS, Rüdiger: “Lazlar”, Türkiye’de Etnik Gurplar, Çev. Mustafa Küpüşoğlu, ANT/ Tümzamanlar Yayıncılık, İstanbul, Aralık 1992.

 11. BRAUND, David: Georgia in Antiquity, A History of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 BC – AD 562, Oxford, 1994.

 12. BRYER, Antony: “Some Notes on Laz and Tzan (I)”, Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, (Collected studies series; CS274), Varium Reprints, London, 1988.

 13. BRYER, Antony: “Some Notes on Laz and Tzan (II)”, Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, (Collected studies series; CS274), Varium Reprints, London, 1988.

 14. BRYER, Antony: “The Last Laz Risings and the Downfall of the Pontic Derebeys (1812-1840)”, Çev. Ender Abadoğlu, Peoples and Settlement in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, (Collected studies series; CS274), Varium Reprints, London, 1988, s. 191-210.

 15. BUCAKLİŞİ, A. İsmail, UZUNHASANOĞLU, Hasan: Lazuri-Turkuli Nenapuna, Akyüz Yayıncılık, İstanbul, 1999.

 16. BUCAKLİŞİ, A. İsmail: “Japon Dilbilimci Kojima Goişi ile Söyleşi”, Kafkasya Yazıları, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 1997, sayı 7.

 17. BUL, Melahat: “Lazca ile Mücadele Kolu Başkanlığından Laz Kültürünün Araştırılmasına Uzanan bir Yol: M. Recai Özgün”, MJORA Lazepeşi Nena, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul 2000.

 18. CANAŞİA, S. / Berdzenişvili N., “Türkiye’den Haklı İstemlerimiz”, Çev. Mehmet Özata, Tarih ve Toplum Dergisi, Cilt 8, Sayı 46, S. 241, İstanbul, 1987.

 19. CANAŞİA, S. / Berdzenişvili N., Gürcüstan Tarihi, Çev. Hayri Hayrioğlu, Sorun Yayınları, İstanbul, 1997

 20. ÇAPA, Mesut: “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Rize”, Toplumsal Tarih Dergisi, İstanbul, 2001.

 21. DÜNDAR, Fuat: “Kafkasya Hakkındaki Yasaklı Yayınlar (1920-’44)”, Kafkasya Yazıları, Sayı 2, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, Yaz 1997.

 22. ERUZUN, Cengiz: Konutlarda Mekan Özelleşme Düzeyinin Saptanmasına İlişkin Bir Yöntem, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Ekim 1980.

 23. FEURSTEIN, W., “Mjora Yazı Kuruluna Açık mektup: LAZURİ ALFABE”, Kaçkar Kültür Çevresi-Güney Kafkas Dilleri ve Kültürleri için Enternasyol Cemiyet, Glatten, 15 Mart 2000

 24. FEURSTEİN, Wolfgang/ BERDSENA, Tucha: “Die Lasen Eine südkaukasische Minderheit in der Türkei” In: Pogrom, Çev. Selma Koçiva, 18.Jg., Nr.129, pp.36-39 Göttingen, 1987.

 25. FEURSTEIN, Wolfgang / T’AMT’RULİ, Osman: Nananena: Lazca Ders Kitabı – Lasisches Schulbuch (Parpali 2), Freudenstadt, 1991.

 26. FEURSTEIN, Wolfgang: “Bir Alman Gözüyle Lazlar”, OGNİ Skani Nena, Sayı 2, Sifteri Yayıncılık, İstanbul, Ocak 1994.

 27. GIBBON, Edward: Bizans, Cilt IV., Çev. Asım Baltacıgil, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995.

 28. KOJIMA, Goichi/ BUCAKLİŞİ, İsmail Avcı: (Lazuri Grameri) Lazca Gramer/ Laz Grammar, Chiviyazilari Yayınevi, İstanbul, Haziran 2003.

 29. GÖKBİLGİN, Tayyib M.: “XVI. yy Başlarında Trabzon Livası ve D. Karadeniz Bölgesi”, Belleten, c. 26, Sayı 102, Ankara, Nisan 1962, TTK 1998

 30. HANN, C. M./ BELLÉR-HANN, Ildikó: Turkish Region: State, Market and Social Identities on the East Black Sea Coast, Oxford, 2000.

 31. HANN, C. M.: “Ethnicity, Language And Politics in Northeastern Turkey” In: Cora Govers/ Hans Vermeulen/ (eds.): The Politics of Ethnic Consciousness, pp.121-156, Basingstoke, 1997.

 32. HANN, C. M.: “Sources of Identity in the Laz Region” <Abstract of a paper presented at a MESA panel, North Carolina, 12 Nov. 1993> In: Turkish Studies Association Bulletin, Çev. Eylem Bostancı, vol.18, no.1, pp.54-57, 1994.

 33. HANN, C. M.: “The Sexual Division Of Labour in Lazistan” In: Paul Stirling (ed.): Culture and Economy-Changes in Turkish villages, Çev. Eylem Bostancı, pp.126-139, Huntingdon 1993.

 34. HANN, C., M.: “Rural Transformation on the Black Sea Coast of Turkey: A Note on Keyder” In: Journal of Peasant Studies, Çev. Eylem Bostancı, vol.12, no.4, pp. 101-110, London, 1985.

 35. HANN, Christopher M.: TEA and Domestication of Turkish State, Çev. Ahu Özsavaş, Modern Turkish Studies Programme, SOAS School of Oriental and African Studies, Çev. Eylem Bostancı, The Eothen Press, Cambridgeshire, England 1990, s. 12.

 36. HANN, İldikó, Bellér, D. Karadeniz’de Efsane, Tarih ve Kültür, Çev. Ali İhsan Aksamaz, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 24.

 37. İSLAMOĞLU, Ali: “Laz” Sözcüğünün Kökeni”, OGNİ Skani Nena, Sayı 2, Sifteri Yayıncılık, Ocak 1994.

 38. İSLAMOĞLU, Muxammedi: “Unutulan Laz Evleri”, Kafkasya Yazıları, Sayı 5, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul 1998.

 39. İstanbul 1 Nolu DGM, Esas No: 1993/415.

 40. KADIOĞLU, Hayrettin: Rize İlinin Sosyal-Ekonomik Yapısı ve Sektörel Yatırım Önerileri, Haz. Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara, 1999.

 41. KIRZIOĞLU, M. Fahrettin, “Lazlar/Çanarlar”, VII. Türk Tarih Kongresi, 2. Seksiyon, Cilt 1, s. 420-445, Ankara 1972

 42. KOÇİVA, Selma, “Lazebura Birliğinin Hikayesi,” www.lazebura.com Eylül 2002.

 43. KOÇİVA, Selma: “Halkbilimci Wolfgang Feurstein’la Söyleşi”, OGNİ Skani Nena, Sayı 5, Sifteri Yayıncılık, İstanbul, Temmuz-Ağustos 1994.

 44. LANG, D. Marshall: Gürcüler, Çev. Neşenur Domaniç, Ceylan Yayıncılık, İstanbul 1997.

 45. LAZEBURA e. V. Tüzüğü, Arbeitskreis Lazebura, Postfach 104026, 44145 Dortmund, Almanya

 46. LAZEBURA- Laz Dili ve Kültürünü Yaşatma ve Koruma Birliği yayın Organı, Sayı 1, Dortmund, Federal Almanya Cumhuriyeti, Mart 1988

 47. LAZOĞLU, Fahri, Lazuri Alboni, Lazuri Ç’aralepe, Parpali 1, Gundelfingen, Federal Almanya, 1984

 48. MARR, Nikolay: “Türkiye Lazistanı’na Bir Gezi: Rusya Bilimler Akademisi Bülteni (1910)”, MJORA Lazepeşi Nena, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, Kış 2000.

 49. MEEKER, E. Michael: “The Black Sea Turks: Some Aspect of Their Ethnic and Cultural Background”, Çev. Eylem Bostancı, International Journal of Middle East Studies, England, 1971, pp. 319.

 50. MINORSKY, V.: İslam Ansiklopedisi, Cilt 7, Lazlar maddesi, Maarif Basimevi, İstanbul, 1957.

 51. MJORA Lazepeşi Nena, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul 2000.

 52. OGNİ Skani Nena, Sifteri Yayıncılık, İstanbul 1993.

 53. ÖZGÜN, M. Recai: Lazlar, Çiviyazıları Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 2000.

 54. ÖZGÜNER, Orhan: Köyde Mimari: D. Karadeniz, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 13, Ankara 1970.

 55. ÖZŞAHİN, Ömer: 1906 Trabzon Vilayet Salnameleri Transkripsiyonu, Gazi Üniversitesi, Tarih Bölümü, (Yayınlanmamış lisans mezuniyet tezi), Ankara, 1999.

 56. PERİNÇEK, Doğu: Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999.

 57. PROKOPIUS: Bizans’ın Gizli Tarihi, Nisan Yayınları, Çev. Orhan Duru İstanbul, 1999.

 58. SAMİ, Şemseddin: “Lazlar ve Lazistan”, Çev. Fahrettin Çiloğlu, OGNİ Skani Nena, Sayı 2, Sifteri Yayıncılık, Ocak 1994.

 59. SAPAN, Özcan: “Nena Putxun Ç’ara Doskidun/ Söz Uçar Yazı kalır”, Kafkasya Yazıları, Sayı 5, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul, Sonbahar 1998.

 60. SEVER, Metin: Kafdağı’nın Bu Yüzü, Doğan Kitap, İstanbul 1999.

 61. SİMA, D. Karadenizliler Hizmet vakfı, Kültür Sanat Edebiyat dergisi, İzmit, 2000.

 62. SİMA-Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı, Vakıf Senedi, İzmit, 1996.

 63. STOKES, Martin, “Etnisite, Kimlik ve Müzik”, Çev. Altuğ Yılmaz, Folklora Doğru, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 1998, s. 63

 64. STOKES, Martin: “Fındıklar ve Sazlar”, Çev. Mine Koçak, Folklora Doğru, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1998, s. 63

 65. TBMM Gizli Celse Zabıtları, 3 Temmuz 1920, Cilt I, S. 73, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Senem Matbaası, Ankara 1985, s. 73.

 66. TOUMARKİNE, Aleksandre: Les Lazes en Turqie (XIXe-Xxe siecle), Unpublished dissertation, Universite Paris IV-Sorbone, Paris 1991.

 67. TUNAYA, T. Zafer: Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt II, Hürriyet Vakfı Yayını, İstanbul 1986.

 68. ÜSTEL, Füsün: Türk Ocakları (1912-1931), İletişim Yayınları, İstanbul 1997., s. 64.

 69. VANİLİŞİ, M./ TANDİLAVA, A., Lazların Tarihi, Gürcüceden Çev. Hayri Hayrioğlu, S. 10, Baskı 3., Ant Yayınları, İstanbul 1992.

 70. YÜKSEL, Ayhan: “Trabzon Vilayetinde Yer Adlarını ve İdari Yapıyı Değiştirme Teşebbüsleri” Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon Kasım 1998.

 71. YURT ANSİKLOPEDİSİ, Cilt I, Artvin maddesi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 1982, s. 885-964.

 72. YURT ANSİKLOPEDİSİ, Cilt IX, Rize maddesi, Anadolu Yayıncılık, İstanbul, 1982, s. 6340-6437.

 73. ZİHNİOĞLU, Asım: Bir Yeşilin Peşinde, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 1998.