Eşsiz bir doğal güzellik olan Kamilet Vadisinde yapılmaya başlanan Hidroelektrik Santral (HES)‘in, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarının dikkati çektiği bir takım imalatlarla tahrip edilip, hafriyatın vadi dere yataklarına dökülmesi sonucu vadi sularından çamur akmakta ve Karadeniz’e döküldüğü görülmektedir.

Bu yanlıştan ivedilikle dönülmesi ve Kamilet Vadisinin fauna ve florasının koruma altına alınmasını talep ediyoruz.