Kaç yaşındasın? Naǩo ǯaneri re?

Kaç yaşına gireceksin? Nam ǯanerişa amaxtare?

Yirmi yaşındayım. Eçi ǯaneri bore.

Otuza gireceğim. Eçidovit ǯanaşe amaptare.

Hiç göstermiyorsun. Çkar var oǯiram.

Bugün ayın kaçı? Handğa tutaşi nam ndğa ren?

Hangi aydayız? Nam tutas boret?

Hangi yıldayız? Nam ǯanas boret?

Hangi gündeyiz? Nam ndğas boret?

Yarın hangi gün? Čumanişe nam ndğa ren?

Yarın Pazartesidir. Čumanişe Tutaçxa dğa ren.

Hangi yılda doğdunuz? Nam ǯanas dibadit?

Ben 1980 yılında doğdum Ma 1980-s dobirni.

Bugün doğum günüm. Handğa na dobibadi ndğa ren.

Cumartesi orada olacağım. Şurişxa hek borťare.

Bir yıl elli iki haftadır. Ar ǯana jureçidoviťojur doloni ren.