Raporlar

Laz Enstitüsü’nün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun mali desteği ile Ocak 2016-Haziran 2018 tarihleri arasında yürüttüğü “Laz Dilinde Anadili Temelli Çok dilli Eğitimin Geliştirilmesi” projesi tamamlandı.

Laz Enstitüsü tarafından yürütülen projenin temel amacı, Lazca anadili temelli bir eğitimin hayata geçirilmesi için gerekli olan altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu doğrultuda yürütülecek diğer çalışmalara altyapı oluşturmaktı. Farklı alanlardan geniş katılımlı bir ekibin yürüttüğü bu çalışma, birçok ilki gerçekleştirdi, hatırı sayılır bir çevrenin bu alandaki farkındalığını arttırdı ve benzer çalışmalara cesaret ve ilham verecek nitelikte proje çıktıları üretildi.

Lazcanın mevcut durumu 
Proje kapsamında öncelikle Lazcanın mevcut konuşulma düzeyini ve Lazların anadillerine karşı tutumlarını anlamak amacıyla, Lazların yoğun olarak yaşadıkları Doğu Karadeniz ve Marmara bölgelerinde saha araştırmaları ve derinlemesine görüşmeler yapıldı. Saha araştırması sonuçları, Prof. Dr. Belma Haznedar tarafından “The Current Status of the Laz Language – 2018” başlığı ile rapor haline getirildi. Türkçeye “Türkiye’de Lazcanın Mevcut Durumu-2018” adı ile çevrildi.
Ayrıca, derinlemesine görüşmelerin sonuçları antropolog Ayşenur Emer tarafından “Saha Bulguları: Derinlemesine Görüşmeler” başlığı ile raporlaştırıldı.

Lazca eğitici eğitimleri
Projenin ikinci önemli ayağı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlere yönelik “Lazca eğitici eğitiminin” yapılması oldu. Bu kapsamda, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalanmış, protokol gereği Lazca bilen öğretmenlere Laz Enstitüsü tarafından Lazcanın nasıl öğretilebileceğine konusunda beş gün süreli bir eğitim verilmiştir. Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığının Yalova’da bulunan Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde yürütülmüştür. Eğitime katılan ve hizmetiçi eğitimi başarı ile tamamlayan 19 öğretmene MEB tarafından sertifikaları verilmiştir. Böylece ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 19 öğretmen Lazca öğretebilir sertifikasına sahip olmuş oldu.

Lazca eğitim materyalleri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun mali desteği ile yürütülen proje kapsamında hazırlanan eğitim materyallerinden biri de “Lazuri Doviguram-Lazca Öğreniyorum” adını taşıyan Lazca öğrenme kitabı. 14 üniteden oluşan bu Lazca öğrenme kitabı, başlangıç ve orta seviye olarak kurgulanmış. Ayrıca, bu kitabın tüm üniteleri her biri 20 dakikadan oluşan video dersler halinde getirilerek Laz Enstitüsünün sosyal medya hesaplarına yüklenmiştir.
Ayrıca, 450 sayfadan oluşan bir Lazca sözlük kitap olarak yayınlanmış, online olarak www.lazcasozluk.org adresinde ücretsiz şekilde erişime sunulmuştur. Böylece dijital alanda Lazca sözlük eksikliği de giderilerek önemli bir açığın giderilmesi sağlanmıştır.

Öte yandan, Lazcanın tehlike altında oluşuna dikkat çeken afişler ve broşürler hazırlandı. Üç adet kısa film çekildi. Bu süreçte yerel yöneticilerle, okul yöneticileriyle, sivil toplum örgütleriyle, akademisyenlerle bir araya gelindi.

Sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, aktivistler ve Yaşayan Lazca Projesine destek veren gönüllülerin katılımı ile 21 Haziran 2018’de İstanbul’da yapılan bir kokteyl ile proje tamamlanmıştır

Türkiye’de Lazcanın mevcut durumu 2018 indirmek için tıklayın

Lazcanın mevcut durumu derinlemesine görüşmeler indirmek için tıklayın